< חברי-ות האיגוד

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

המחלקה לקולנוע במדרשה לאמנות, מכללת בית ברל

אשרי האיש, 2018, עלילתי קצר, 12 דק׳, טרם הוצג
בית בגליל, 2017, פיצ׳ר עלילתי, 80 דק׳, הופץ בבתי הקולנוע מאי-יולי 2018
חשיפה כפולה, 2014, סדרת סרטונים דוקומנטרית, 130 דק׳
יעל (מהמשלחת), 2011, עלילתי קצר, 28 דק׳
רגילה, 2009, עלילתי קצר, 15 דק׳ (סרט גמר)
זמן פציעות, 2008, עלילתי קצר, 18 דק׳ (סרט שנה ג׳)
המודדים, 2007, עלילתי קצר, 15 דק׳ (סרט שנה ב׳)
המוזיאון, 2006, עלילתי קצר, 10 דק׳ (סרט שנה א׳)

אשרי האיש, 2018, עלילתי קצר, 12 דק׳, טרם הוצג
בית בגליל, 2017, פיצ׳ר עלילתי, 80 דק׳, הופץ בבתי הקולנוע מאי-יולי 2018
חשיפה כפולה, 2014, סדרת סרטונים דוקומנטרית, 130 דק׳
יעל (מהמשלחת), 2011, עלילתי קצר, 28 דק׳
רגילה, 2009, עלילתי קצר, 15 דק׳ (סרט גמר)
זמן פציעות, 2008, עלילתי קצר, 18 דק׳ (סרט שנה ג׳)
המודדים, 2007, עלילתי קצר, 15 דק׳ (סרט שנה ב׳)
המוזיאון, 2006, עלילתי קצר, 10 דק׳ (סרט שנה א׳)