12 בדצמבר 2018

חממת קולנוע תיעודי

החממה, יוזמת מכון ון ליר, פורום היוצרים הדוקומנטרים וסינמטק ירושלים, מציעה למשתתפים-ות מסגרת לחשיבה ולביקורת על היצירה התיעודית בהקשריה האינטלקטואליים, החברתיים והתרבותיים. תאריך אחרון להגשת מועמדויות – 15/1 

מכון ון ליר בירושלים, בשיתוף פורום היוצרים הדוקומנטרים וסינמטק ירושלים, מזמינים יוצרי-ות סרטים תיעודיים להשתתף בחממה ייחודית וראשונה מסוגה לקידום הקולנוע התיעודי. החממה מציעה למשתתפים-ות מסגרת לחשיבה ולביקורת על היצירה התיעודית בהקשריה האינטלקטואליים, החברתיים והתרבותיים. היא תספק מרחב לפיתוח רעיונות, ותקדם שיתוף פעולה בין היוצרים-ות לבין עצמם, ובינם לבין חוקרים-ות באקדמיה, מתוך שאיפה לפתח את היצירה התיעודית בישראל.

החממה תשמש מסגרת שתאפשר ליוצרים-ות להעמיק את המחקר בנושא שבו הם עוסקים, באופן שירחיב את ההקשר האינטלקטואלי ושישמש בסיס איתן לעבודתם הקולנועית. לשם כך, יתקיים דיאלוג עם חוקרים-ות בתחומים הרלוונטיים לכל יוצר-ת, ויסופק ליוצרים-ות ליווי מקצועי ואקדמי צמוד. החממה תאפשר ליוצרים-ות לעבד את רעיונותיהם ולהעמיק בהם. היא תעניק להם ראייה רחבה יותר ותאפשר להם להפוך את רעיונותיהם ליצירה תיעודית בשלה.

החממה תתקיים בין מרץ-ספטמבר 2019 – תיפתח בתאריך 15/3 – ותכלול עד עשרה פרויקטים/סרטים. המפגשים יתקיימו בימי שישי במכון ון ליר בירושלים. נוסף על כך, יתקיימו שני מפגשים ארוכים, של יומיים, הכוללים לינה – האחד בירושלים והאחר בתל אביב. כל פרויקט יזכה למענק פיתוח בסך 15 אלף שקלים.

אפשר להגיש מועמדות בכל שלב של היצירה: משלב הרעיון הראשוני, דרך שלב הפיתוח, התחקיר והכתיבה, ועד שלב העריכה המוקדם (ראף קאט) של סרטים שכבר צולמו. כדי שלהשתתפות בחממה תהיה השפעה משמעותית על היצירה, לא יתקבלו פרויקטים הנמצאים בשלבי סיום. החממה מזמינה גם הצעות לסרטים שעשויים לעורר עניין רחב, מקומי ובינלאומי, סרטים העוסקים ב”נושאים גדולים” המחייבים תחקיר מקיף ומעמיק, וסרטים בעלי אופי מחקרי ואינטלקטואלי בנושאים המשיקים לתחומי העיסוק של מכון ון ליר.

יוצרי-ות החממה יתחייבו להשתתף בכל מפגשי התוכנית. בסיום התהליך יהיה עליהם להגיש את פרי העבודה שפיתחו במסגרת החממה – תסריט תיעודי, טריילר (אסופת חומרים מצולמים) או ראף קאט של פרויקטים הנמצאים בשלבים מוקדמים. תוצרי ההגשה של כל פרויקט ייקבעו במשותף עם היוצרים בעת הקבלה לחממה, בהתאם לשלב בו נמצאת היצירה.

להגשת מועמדות, יש לצרף הצעה באורך של עמוד אחד ליצירה תיעודית שהיא: סרט באורך שעה, סרט באורך מלא, סדרה תיעודית או סדרת רשת. אם מדובר בפרויקט בשלבי הכנה, יש לתאר את הפרויקט ולציין את השלב שבו הוא נמצא יחד עם קורות החיים של היוצר או היוצרת באורך של עמוד אחד. אם המפיק או המפיקה מעוניינים להצטרף לתכנית, יצורפו גם קורות החיים שלהם. בנוסף, יש לצרף הצהרת כוונות אינטלקטואלית באורך של עד עמוד. בהצהרה יפורטו שאלות המחקר התרבותיות, הפוליטיות, הפילוסופיות או החברתיות שביסוד היצירה, ויצוינו בה סוגיות העומק שבהן תתמקד העבודה במסגרת החממה.

מנהלי-ות החממה: לירן עצמור, ד”ר יוכי פישר, רונה ברייר-גארב.

תאריך אחרון להגשת מועמדות – 15/1/19. הודע על הפרויקטים שהתקבלו – 15/2/19.

את הבקשות יש לשלוח לדוא”ל: docfim@vanleer.org.il.