12 באוגוסט 2021

שני קולות קוראים HOT8: הצעות לסרטים תיעודיים

עד 30/9 + 31/10 | ערוץ HOT8 מזמין יוצרים-ות להגיש הצעות לסרטים תיעודיים בשני מסלולים: 50 שנה למלחמת יום הכיפורים; וסרטים תיעודיים מעל 48 דקות, בכל נושא.

1- קול קורא: הצעות לסרטים תיעודיים בנושא 50 שנה למלחמת יום הכיפורים
יש להגיש סרטים החושפים סיפורים שטרם סופרו ו/או מציגים אותם בזווית חדשה בטרם נראתה על המסך.
מועד אחרון להגשה: 30/9/2021

2- קול קורא: הצעות לסרטים תיעודיים באורך של לא פחות מ 48 דק בכל נושא
ניתן להגיש הצעות לסרטים תיעודיים, באורך 48 דקות ומעלה, בכל נושא.
מועד אחרון להגשה: 31/10/2021

לכל הפרטים ולהגשה