1 ביולי 2021

קול קורא: הצעות לתכניות לילדים ונוער עבור כאן חינוכית

עד 8/8 | תאגיד השידור הישראלי כאן מזמין יוצרות ויוצרים להגיש הצעות לתוכניות לילדים ונוער, העוסקות בעולם הדתי-לאומי / חרדי, עבור ״כאן חינוכית״.

כאן תאגיד השידור הישראלי מבקש לקבל הצעות לסדרת דרמה לילדים (עד גיל 12) העוסקת בעולם הדתי לאומי / חרדי, שבמרכזה דמויות מאותו עולם. הסדרה תשקף את אורח החיים של החברה הדתית, הציונית והישראלית תוך שילוב דמויות מהעולם החילוני, שיאפשר ללמוד ולהכיר את העולמות התרבותיים. דרך היחסים בין הדמויות ממגזרים שונים ולמרות ההבדלים באורח החיים יחזק כל מגזר את הזהות האישית שלו וילמד לכבד את האחר והשונה ממנו. בסדרה ישולבו נושאים הקשורים לעולמות התוכן של ילדים כגון: משפחה, מורשת וחגים, חברות, לימודים, בית ספר, תנועות נוער, יצירתיות, נטילת אחריות, מעורבות חברתית והתמודדות עם אתגרים עתידיים ועוד. תינתן עדיפות להצעות שיתאימו גם לפלטפורמות הדיגיטליות.

מועד אחרון להגשת הצעות: 8/8/2021  בשעה 17:00

ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד 15/7/2021 בשעה 17:00.

לכל הפרטים ולהגשה