12 בינואר 2022

קול קורא: תמיכה בסרטי סטודנטים-ות – מועד חורף 2022 | קרן גשר

עד 10/2 | נפתחה ההגשה להצעות להשקעה בתחום סרטי גמר סטודנטים-ות של קרן גשר, במועד הראשון לשנת 2022.

קרן מפרסמת שני מועדי הגשה בשנה בתחום – מועד חורף ומועד קיץ, על מנת לתת מענה בנקודות זמן שונות לתהליך הפיתוח וההפקה של סרטי הגמר ועל מנת לאפשר קבלת המענק בשלב רלוונטי לסטודנט/ית. בכל מועד 2 לקטורים/ות שונים בוחנים את מגוון ההצעות המתקבלות. לאחר שקלול חוות הדעת של הלקטורים/ות, מתקיימת ועדת לקטורה המורכבת משלושת הלקטורים/ות, ונציגי/ות הקרן. הפרויקטים הזוכים וגובה ההשקעה נקבעים סופית באישור הנהלת הקרן. צוות הקרן מלווה את תהליך הפיתוח וההפקה על שלביהם השונים באמצעות מתן משוב רציף ובסיוע חונכים/ות מקצועיים/ות המותאמים לשלב בו נמצא הפרויקט.

מועד ההגשה לסרטי גמר פתוח בפני כל סטודנט/ית לקולנוע ובכל מגוון הז’אנרים.

מועד אחרון להגשה: 10/2/2022 בשעה 12:00.

לפרטים נוספים ולהגשה

כללים ונהלים