6 בינואר 2022

קול קורא: בקשות לתמיכה – קרן רבינוביץ׳ | מועד ראשון 2022

עד 5/2 | נפתח מועד הגשה מקוונת לבקשות תמיכה בתחומים השונים של קרן רבינוביץ’ לאמנויות – פרויקט קולנוע, הראשון לשנת 2022.

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי שמחה לבשר לציבור היוצרים והיוצרות על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטית) של בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט קולנוע. זהו מועד ההגשות הראשון של הקרן בתחום הקולנוע לשנת 2022, בהתאם להגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע.

ההגשה במועד הקרוב היא לתחומי התמיכה הבאים: סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטי תעודה (סרטי תעודה באורך מלא, סרטי תעודה קצרים וסדרות תעודה) וסרטי גמר של סטודנטים-ות לקולנוע; במסלולים פיתוח, הפקה והשלמה.

מועד אחרון להגשה: 5 בפברואר 2022.

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה.

הקרן ממליצה למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים של מועד ההגשה. במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה.

לתשומת לבכם-ן: תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2022 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.

לכל הפרטים

להגשה