17 בפברואר 2022

קול קורא: מענקי הפקת סרטי סטודנטים-ות | קרן אלי גלפנד 2022

עד 15/4 | קרן אלי גלפנד מודיעה על פתיחת מועד הגשה למענקי סיוע להפקת סרטים קצרים לסטודנטים-ות, לשנת 2022

ניתן להגיש תסריט לסרט עלילתי או דקומנטרי קצר עד 30 דקות, או סרט אנימציה עד 10 דקות, העומד לפני הפקה, או שכבר החלו בהפקתו ובתנאי שהסרט נמצא לפני מיקס. יש להגיש תסריטים בלבד, לסרטים שלא הוזמנו על ידי מוסד או גוף כלשהו.

רשאים להגיש את הבקשה למענק: סטודנטים-ות לקולנוע, במאים ובמאיות בלבד, אזרחי ישראל, בני/ות 18 ומעלה, אשר ברשותם עבודת בימוי קודמת, המשקפת את יכולתם-ן.

מועד אחרון להגשה: 15 לאפריל 2022.

את הבקשות יש להגיש בקובץ אחד מרוכז, למייל: gelfand2022@gmail.com

תשובות ימסרו לזוכי המענק בלבד, לכל המאוחר עד סוף יוני 2022.

*לשאלות, בירורים ופרטים נוספים, באמצעות טלפון: 03-6295138/9, בימים א’-ה’, בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד; או דוא”ל: orlyfeldheim09@gmail.com.

לקריאת הקול הקורא