8 בינואר 2023

קול קורא: מסלול ׳קצרים׳: פיתוח, הפקה, השלמה | קרן גשר 2023

עד 8/2 | קרן גשר מזמינה יוצרים-ות להגיש הצעות לסרטים קצרים (5-15 דק׳), להגשה במסלולים: פיתוח, הפקה והשלמת הפקה, במועד חורף 2023

קרן גשר מזמינה יוצרים-ות להגיש הצעות לסרטים קצרים במסלול ׳קצרים׳. ניתן להגיש סרטים קצרים (5-15 דק׳), במסלולים: פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

שימו לב: בשונה משנים קודמות, לא ניתן להגיש פרויקט ליותר ממסלול אחד במסגרת מסלול ״קצרים״ (כלומר, ניתן להגיש למסלול פיתוח, או למסלול הפקה, או למסלול השלמה, או למסלול ״קצר על הדרך״). במקרה של ריבוי הגשות – ההגשה השנייה (על פי סדר הקליטה במערכת) תיפסל.

מועד אחרון להגשה: 8/2/23 בשעה 12:00.

*ההגשה אינה מיועדת לסרטי גמר.

שאלות והבהרות ניתן להפנות למייל: shortsontheway@gmail.com

לכל הפרטים באתר הקרן