14 בספטמבר 2021

קול קורא: מיזם קולנוע דרום בערבה | 2021

עד 28/10 | מיזם קולנוע דרום בערבה מזמין יוצרות ויוצרים להגיש הצעות במסלולי ההגשה: קצר במדבר (עלילתי ותיעודי), והפקה והשלמת הפקה לתסריטים וסרטים באורך מלא.

ניתן להגיש הצעות בשלושה מסלולים:

קצר במדבר – עלילתי
ההשתתפות במסלול זה כוללת הגעה לסיור קבוצתי של קולנוענים/יות צעירים במרחבי הנגב-ערבה, במטרה להכיר את הנופים, האנשים והאווירה הייחודיים באזור, ולשאוב מהם השראה לכתיבת תסריט לסרט קצר. כששה שבועות לאחר הסיור על המשתתפים להגיש תסריטים שנוצרו בהשראת הביקור, ומתוכם יבחרו התסריטים הבולטים, שהמיזם יתמוך בהפקתם.

קצר במדבר – תיעודי
החל משנת 2020 מסלול “קצר במדבר” הורחב גם לקולנוע תיעודי. המסלול דומה במתכונתנו למסלול העלילתי, ובנוסף מושם בו דגש על פיתוח וליווי תהליכיך הפקה של סרטי יוצרים/ות מקומיים החיים ופועלים בערבה.

הפקה והשלמת הפקה לסרטים עלילתיים ותיעודיים באורך מלא
התמיכה תוענק לתסריטים וסרטים באורך מלא הנמצאים בתהליך עבודה, שעלילתם מתרחשת בנגב וש-85% לפחות מהתקציב שלהם כבר מובטח באמצעות גורמים אחרים כלשהם.

​מועד אחרון להגשה: 28/10/2021

מיזם קולנוע דרום בערבה הוקם כהרחבה וביסוס לבית היוצר הקולנועי הייחודי שפועל באזור במסגרת פסטיבל הסרטים הבינ”ל מאז 2012. בשותפות עם המועצה האזורית הערבה התיכונה ועם קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, בעידודו וכחלק מיוזמותיו של משרד התרבות והספורט, המיזם תומך בהפקת סרטי קולנוע עלילתיים ותיעודיים שלהם זיקה אמנותית ותוכנית למרחב הפריפריאלי-מדברי בו הם נוצרים.

לכל הפרטים ולתנאי ההגשה