3 בנובמבר 2021

קול קורא: מועד השלמת הפקה | הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה 2021

עד 12/12 | הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה מכריזה על מועד הגשה במסלול השלמת הפקה, לפרויקטים ייעודיים בכל הז’אנרים (עליתיים ותיעודיים).

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה מזמינה יוצרות ויוצרים להגיש פרויקטים עלילתיים ותיעודיים לתמיכה במסלול השלמת הפקה. במסגרת מסלול זה תשקיע הקרן בהשלמת פרויקטים הנמצאים לאחר סיום רוב הצילומים או במהלך העריכה.

ניתן להגיש פרויקטים בשני מסלולים:

מועד אחרון להגשה בשני המסלולים: 12 בדצמבר 2021.

לכל הפרטים ולהגשה