25 ביוני 2020

קול קורא: הצעות להפקת סרטים עלילתיים עד 10 דק׳ | מיזם קולנוע שומרון

עד 19/7 | מיזם קולנוע שומרון מזמין יוצרים-ות, מפיקים-ות וחברות הפקה להגיש הצעות להפקת סרטים עלילתים קצרים עבור מענקי הפקה

עמדת איגוד הבמאיות והבמאים באשר לקרן הקולנוע שומרון הייתה ועודנה כי הקמתה ומיסודה של קרן זו הינה אקט פוליטי מובהק, אשר מבקשת לקדם עמדה פוליטית באמצעות הקמת קרן אזורית אזרחית לקולנוע במימון ממשלתי. אנו מזמינים אתכם-ן לקרוא את נייר העמדה המלא של האיגוד ולאחר מכן תכריעו על פי מצפונכם-ן, השקפותיכם-ן ועמדותיכם-ן באשר לשותפותכ-ן עם הקרן האמורה, וזאת מתוך שאיפה ותקווה כי אתם-ן מודעים-ות למשמעויות החלטתם-ן. 

מיזם קולנוע שומרון, מיסודם של מרכז קהילתי שומרון והמועצה האזורית שומרון, מזמין יוצרים-ות להגיש הצעות להפקת סרטים עלילתים עד 10 דקות, ובין 8-6 עמודי תסריט. הסרטים שיתמכו יקבלו מענקי הפקה בגובה של עד 120,000 ש”ח.

המיזם רואה בסרטים הקצרים הזדמנות בקידום יוצרים-ות חדשים-ות, שיוכלו להביא לידי ביטוי את היכולות שלהם-ן, ולצמוח כיוצרי קולנוע. תינתן עדיפות להצעות בז’אנר של קומדיה וכן להצעות שיוכלו להציג היתכנות לסיים את ההפקה עד אמצע דצמבר 2020.
שימו לב: זכאים-ות להגיש יוצרים-ות העונים/ות על אמות המידה הכלולות במבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, ובכללים להפקה אזורית (המפורטים כאן).
מיזם קולנוע שומרון הוא יוזמה חדשה במסגרת עדכון מבחני התמיכה לשנת 2019 של משרד התרבות, אשר הכיר בתחום תמיכה חדש – תמיכה במוסדות אשר מסייעים בהפקה של סרטים המתקיימים בעיקרם באזורי הפריפריה הגיאוגרפית או אשר יוצריהם/ן הם תושבי האזור.

מועד אחרון להגשה: 19/7/2020

לפרטים נוספים ולהגשה

לפרטים נוספים על מיזם קולנוע שומרון