8 ביוני 2022

קול קורא: ברוח הקולנוע | קרן גשר 2022

יוצרים-ות וחוקרים-ות מוזמנים-ות להגיש מועמדות לפרויקט ״ברוח הקולנוע״: תכנית לפיתוח משותף של יוצרות.ים וחוקרות.ים בהשראת מחקרים אקדמיים במדעי הרוח והאמנויות

צוותים משותפים של יוצרי.ות קולנוע וחוקרי.ות מתחום מדעי הרוח והאמנויות, מוזמנים.ות להגיש הצעות לפיתוח סדרת רשת ו/או סרט תיעודי ו/או מיני סדרה תיעודית, בהשראת מחקר או תמה ממדעי הרוח והאמנויות. משתתפי.ות המיזם ייקחו חלק במפגשים וסדנאות עבודה ויזכו למענקי פיתוח בסך 50
אלף ₪ לכל צוות ולליווי מקצועי רציף לאורך תהליך הפיתוח.

גובה מענקי ההפקה שיחולקו בתום תהליך הפיתוח לפרויקטים הנבחרים: מענק הפקה לסרט דוקומנטרי באורך מלא ו/או למיני סדרה: כ-230 אלף ש״ח;
מענק הפקה לסדרת רשת כ-200 אלף ש״ח.

מועד אחרון להגשה: ה-2 בספטמבר בשעה 12:00

א.נשי אקדמיה ויוצרי.ת קולנוע המעוניינים בפרטים נוספים ו/או מחפשים שותף.ה מוזמנים להירשם בלינק.

לפרטים נוספים