21 ביולי 2021

קול קורא: בקשות לתמיכה – קרן רבינוביץ׳ | מועד שני 2021

עד 15/8 | נפתח מועד הגשה מקוונת לבקשות תמיכה בתחומים השונים של קרן רבינוביץ’ לאמנויות – פרויקט קולנוע, השני לשנת 2021.

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי שמחה לבשר לציבור היוצרים והיוצרות על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטית) של בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט קולנוע. זהו מועד ההגשות השני של הקרן בתחום הקולנוע לשנת 2021, בהתאם להגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע.

במסגרת מועד זה, הקרן תפעיל שני מסלולי תמיכה חדשים:
1. הקרן בשיתוף עיריית תל-אביב-יפו מכריזות על פתיחת מסלול תמיכה חדש וחד פעמי לשנת 2021, לתמיכה בפיתוח תסריטים עלילתיים באורך מלא אשר יציבו במרכזם את סיפורן התרבותי / החברתי / האנושי / הקהילתי / המורשת ו/או סביבת החיים בשכונות הדרום והמזרח של תל-אביב-יפו. במסלול זה צפויים להיתמך 5 תסריטים בסכום של 30,000 ₪ כל אחד (20,000 ₪ תמיכת הקרן, ו-10,000 ₪ נוספים תמיכת עיריית תל-אביב-יפו).

2. הקרן בשיתוף קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל הקולנוע הבינלאומי בערבה מכריזים על פתיחת מסלול תמיכה חדש וחד פעמי לשנת 2021, לתמיכה בפיתוח תסריטים עלילתיים באורך מלא של “סרטי מדבר”, שעלילתם מתרחשת כולה או ברובה באיזורי המדבר בישראל, או שעוסקים בנושא הקשור במדבר בישראל. במסלול זה צפויים להיתמך 3 תסריטים בסכום של 30,000 ₪ כל אחד (25,000 ₪ תמיכת הקרן, ו-5,000 ₪ נוספים תמיכת קרן גשר לקולנוע רב-תרבותי). בנוסף, הזוכים בתמיכה יזכו באירוח ובהדרכה מטעם פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בערבה.

מלבד שני תחומים אלה, ההגשה במועד הקרוב היא לתחומי התמיכה הבאים: סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטי תעודה (סרטי תעודה באורך מלא, סרטי תעודה קצרים וסדרות תעודה) וסרטי גמר של סטודנטים-ות לקולנוע; במסלולים פיתוח, הפקה והשלמה.

מועד אחרון להגשה: יום ראשון, 15 באוגוסט 2021.

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה. הקרן ממליצה למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים של מועד ההגשה. במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה.

לתשומת לבכם-ן: תמיכות פרוייקט הקולנוע הישראלי לשנת 2021 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.

לכללים ולנהלים, ולהגשה