12 במרץ 2018

תמו כל ההסדרים

ועדת הכלכלה, בראשות ח”כ איתן כבל, סיימה לאשר לקריאה שנייה ושלישית את פרק התקשורת בחוק ההסדרים העוסק בהקלת הרגולציה בשוק השידורים. אפשר לנשום לרווחה: היצירה המקורית ופרנסתם-ן של היוצרים-ות לא צפויות להיפגע (לפחות לא בממדים מהם חששנו)

הבוקר (ראשון) סיימה וועדת הכלכלה, בראשות ח”כ איתן כבל, לאשר לקריאה שנייה ושלישית את פרק התקשורת בחוק ההסדרים העוסק בהקלת הרגולציה בשוק השידורים. כזכור, חוק ההסדרים הינו הליך חקיקה מזורז של הממשלה והוא מאגד תיקוני חקיקה רבים שהממשלה רואה צורך באישורם כדי ליישם את מדיניותה הכלכלית.

כעת, עם סיום הדיונים בוועדה, אנו שמחים לעדכן כי היצירה המקורית ופרנסתם-ן של היוצרים-ות, המפיקים-ות, השחקנים-ות, העובדים-ות והעורכים-ות לא צפויות להיפגע, וודאי שלא בממדים מהם חששנו.

נציגי-ות האיגודים נכחו בכל דיוני הוועדה ופעלו “מאחורי הקלעים” על מנת לצמצם את הפגיעה ביצירה המקורית. לאור התנגדותם הנחרצת של האיגודים – מרבית ההצעות שצפינו שייפגעו בנו ירדו מסדר היום. אפשר לנשום קצת לרווחה.

יש לציין כי עוד בטרם התכנסה הוועדה, קראו איגודי היוצרים לח”כ כבל לעצור את הדיונים, זאת מאחר וההקלות שהיו צפויות להינתן במסגרתם מבוססות ברובן על המלצות שנתקבלו ע”י “ועדת פילבר”, בראשותו של מנכ”ל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילבר, שחתם על הסכם עד מדינה.

לאור ההתפתחויות בתיק 4000 ועדותו הנמשכת של פילבר, איגודי היוצרים סברו כי קיים חשד סביר שגם מסקנות “ועדת פילבר” נגועות, לכאורה, בשחיתות וכי לא יעלה על הדעת שהרפורמות יקודמו בחקיקה בשעה שמי שהגה אותם וקידם אותם חשוד בהפרת אמונים ובניגוד עניינים בנושאים הקשורים לבעלי עניין בשוק. (מכתב ששלחו איגודי היוצרים בנושא לח”כ איתן כבל, במהלך חודש פברואר האחרון).

אחת הרפורמות המרכזיות שניסו לקדם משרדי הממשלה נגעה לצמצום סמכותן של מועצת הכבלים והלוויין ושל מועצת הרשות השנייה, ובתוך כך להביא לביטול יכולתן לקבוע כללים לתתי הז’אנרים הקיימים כיום (דרמה מורכבת, תעודה מורכבת, סרט תעודה וכו’).
לביטולם של תתי הז’אנרים ישנה השלכה ישירה ומכרעת על נאותות ההפקה ועל פרנסתם-ן של אלו המתפרנסים מיצירת דרמה ותעודה. לשמחתנו, הוועדה דחתה, כאמור, את ההצעה לפגוע בסמכויות המועצות והשאירה את המצב על כנו.

מה עם סלקום ופרטנר?
רפורמה נוספת שעלתה בוועדה נגעה לביטול חבילות הערוצים שיס והוט מחויבות להציע כיום לצרכנים-ות. משרדי הממשלה ביקשו להוביל בחוק מהלך בו גופי השידור יחויבו להציע לצרכנים חבילות מוזלות בהרבה.

לצד הברכה שבפתיחת השוק לתחרות ושמירה על האינטרס הציבורי, לא תיתכן רפורמה אמיתית וסדורה בשוק כל עוד זו לא תכלול גם השתת רגולציה על הפלטפורמות החדשות המופצות על גבי האינטרנט, כדוגמת סלקום TV ופרטנר TV, שאינן מחויבות כיום בהשקעה בהפקות מקור.

כידוע, כללי הרגולציה הקיימים כיום מחייבים את הוט ויס להשקיע 8% מהכנסותיהן בהפקות מקור, כאשר חצי מתוך השקעה זו מופנה להשקעה בסוגה עילית. על כן, כל נגיסה בהכנסותיהן של יס והוט – לצד חוסר מחויבותן של סלקום ופרטנר, לפי חוק, להשקעה בתוכן מקורי – פוגעת פגיעה קשה בשוק היצירה המקומית.

לשמחתנו, ח”כ כבל דחה את הצעת משרדי הממשלה ודרש להוביל הליך חקיקה נפרד שיביא לפיקוח על הפלטפורמות החדשות.

ברגע האחרון, אחרי שכבר נראה שהוועדה סיימה לדון בפרק התקשורת, הוגשה ביום חמישי האחרון (8/3) בקשה, בהולה של גופי השידור המסחריים, לדון בוועדה בחובות העבר שלהם בהפקות סוגה עילית ולדרוש את ביטול הערבויות הבנקאיות שלהם, אותן העמידו כערבון לקיום מחויבויות התוכן שנפרסו להם.

הבוקר כונסה הוועדה לדון בבקשתם, ולשמחתנו, לאור התנגדות נחרצת של נציגי-ות האיגודים, גם הצעה זו ירדה מסדר היום של הוועדה ולא נערכה כלל הצבעה בנושא.

היצירה הטלוויזיונית המקומית ויוצריה ימשיכו להוביל את תעשיית הטלוויזיה בארץ לשיאים חדשים ולהביא כבוד רב. הטלוויזיה הישראלית איננה רק עסק כלכלי אלא גם נכס תרבותי ישראלי מהמעלה הראשונה, נכס שלציבור יש זכות לצרוך אותו ברמה הגבוהה ביותר ובאיכות הטובה ביותר.

איגודי היוצרים ימשיכו להיאבק ולשמור על היצירה המקורית ועל יוצריה בכל האמצעים העומדים לרשותם.