12 בינואר 2022

שני קולות קוראים מקרן מקור: קצר אנימציה ותעודה | 01/2022

קרן מקור לסרטי לסרטי קולנוע וטלוויזיה פרסמה שני קולות קוראים חדשים, הראשונים לשנת 2022: קול קורא להגשת סרטי אנימציה קצרים, וקול קורא להשקעה בסרטי תעודה (קצרים, ארוכים וסדרות), במסלולים פיתוח, הפקה והשלמה.

1. קול קורא “קצר אנימציה” 01/2022 
קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה, בשיתוף הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים 2022, מזמינה יוצרים-ות להגיש הצעות לסרטי אנימציה קצרים (בין 4-10 דקות). היוצרים-ות הנבחרים יעברו מסלול של חונכות מקצועית בתחום התסריט אשר יכין אותם לפיצ’ינג במסגרת הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים. לאחר הפיצ’ינג ייבחרו 2 מיזמים להשקעת הפקה.
מועד אחרון להגשה: 23/2/2022. לנהלי ההגשה >>

2.  קול קורא: תעודה 01/2022 
קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה מזמינה יוצרים-ות להגיש הצעות לסרטי תעודה קצרים (15-30 דק׳), ארוכים (45 דק׳ ומעלה) וסדרו תעודה (35 דק׳ ומעלה לפרק); במסלול פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.
מועד אחרון להגשה: 16/2/2022. לנהלי ההגשה >>

לכל הפרטים