20 בדצמבר 2021

מוזמנים-ות: מפגש הדרכה לקראת הגשות לקולות קוראים של מועצת הפיס | 2022

מועצת הפיס לתרבות ואמנות מזמינה יוצרי-ות קולנוע להירשם למפגש הדרכה והסבר על תכנית העבודה של המועצה לשנת לשנת 2022

המפגשים מיועדים לאמנים ואמניות עצמאיים, ארגוני גג, מו”לים, גופי שידור וכד’, ובמסגרתם תוצג תכנית העבודה של מועצת הפיס לשנת 2022, ויינתנו הנחיות והבהרות לגבי אופן הגשת הבקשות.

המפגש המיועד ליוצרי-ות קולנוע יתקיים בתאריך 19/1 בשעה 16:00.

המפגשים בזום. קישור לזום יישלח לקראת מועד המפגש.

להרשמה