3 ביוני 2021

קול קורא: פרויקטים בנושא חברה משותפת להשלמת הפקה | פרסי “וייל בלוך” 2021

הוארך הדדליין: עד 30/9 | הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה וקרן וייל בלוך מזמינות יוצרים-ות קולנוע לשלוח פרויקטים תיעודיים ועלילתיים בעבודה, בנושא חברה משותפת בישראל, להתמודדות על פרסי וייל בלוך.

פרסי הקולנוע השנתי “וייל בלוך” לפרויקטים בעבודה בנושא חברה משותפת בישראל יוצא לדרך בפעם השנייה. יוצרים ויוצרות קולנוע מוזמנים-ות להגיש פרויקטים תיעודיים ועלילתיים בנושא חברה משותפת בישראל, הנמצאים בתהליך עבודה. הפרויקטים הזוכים יקבלו מענקי השלמה להפקה בסך 50 אלף דולר (פרס ראשון), או 40 אלף דולר (פרס חבר השופטים).

ניתן להגיש כל פרויקט עלילתי או תיעודי באורך מלא, שמציג פרספקטיבה ייחודית על נושאים הנוגעים לחברה משותפת, כגון יחסי ערבים-יהודים, מיעוטים, הגירה, זהות, לאום, והמצוי בשלב השלמה או שלב הפקה מתקדם.

תאריך אחרון להגשה: 30/09/2021

מועד משוער לקבלת תשובות: 30/01/2022

לפרטים נוספים ולהגשה