13 בדצמבר 2022

קול קורא: החממה האינטלקטואלית לפיתוח יצירה דוקומנטרית 2023 | מכון ון ליר

עד 22/1 | מכון ון ליר בירושלים, בשיתוף הפורום הדוקומנטרי בישראל וסינמטק ירושלים, קורא ליוצרות-ים להשתתף בחממה ייחודית לקידום הקולנוע התיעודי, שתתקיים השנה בפעם החמישית תחת הנושא: “עדות במאבק: אתגרים בתיעוד היסטוריה מקומית”

החממה האינטלקטואלית לפיתוח יצירה תיעודית במכון ון ליר בירושלים, בשיתוף הפורום הדוקומנטרי בישראל וסינמטק ירושלים, מתקיימת זו השנה החמישית, והיא מציעה למשתתפיה מסגרת לחשיבה ולביקורת על היצירה התיעודית בהקשרים אינטלקטואליים, חברתיים ותרבותיים. החממה מספקת מרחב לפיתוח רעיונות ומקדמת שיתופי פעולה בין היוצרים-ות, ובינם-ן לבין חוקרות וחוקרים באקדמיה, מתוך שאיפה לפתח את היצירה התיעודית בישראל.

בשנת 2023 תתמקד החממה בנושא “עדות במאבק”: אתגרים בתיעוד היסטוריה מקומית. ניתן להגיש הצעות לסרטים תיעודיים, לסדרות טלוויזיה ולסדרות רשת. מנהלים את החממה רונה ברייר-גארב ולירן עצמור.

החממה תפעל ברצף ממרץ עד יולי 2023. מפגש הסיום יתקיים בסתיו 2023 (לוח הזמנים עשוי להשתנות לפי הנסיבות). לחממה יתקבלו עד עשרה פרויקטים. יוצרים-ות שיתקבלו לחממה יקבלו מענק פיתוח בגובה 10,000 ש”ח. משתתפי-ות החממה נדרשים-ות להתחייב להגיע לכל מפגשי החממה.

מועד אחרון להגשת המועמדות: 22 בינואר | תחילת המפגשים: מרץ 2023

לפרטים נוספים

לקול הקורא

בשאלות הנוגעות להגשת המועמדות אפשר לפנות לדוא”ל: docfilm@vanleer.org.il