12 בדצמבר 2021

בעקבות הפגישה עם שר התקשורת: סוף להיעדר השקיפות בשוק התקשורת

שר התקשורת יועז הנדל שלח היום (ראשון, 12/12) שני מכתבים – האחד לרשות השניה והשני למועצה לשידורי כבלים ולווין, בנושא שקיפות ודיווח בהתאם לכללי המנהל התקין

בעקבות הפגישה שהתקיימה בחודש שעבר, בה השתתפו מנכ״ל איגוד הבמאיות והבמאים ונציגי האיגודים, עם רועי פולקמן, נציגי משרד התקשורת ומשרד התרבות, שר התקשורת יועז הנדל שלח הבוקר שני מכתבים חשובים לרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, ולמועצה לשידורי כבלים ולווין, בו הדגיש השר את חשיבות השקיפות והדיווח התקין.

במכתב למועצה לשידורי כבלים ולווין, הזכיר השר כי המועצה היא ״מועצה ציבורית המהווה את הגוף האמון על פי חוק לפקח על על השידורים הרב ערוציים על גבי הכבלים והלווין״, שתפקידיה הם, בין היתר, ״לקבוע את המדיניות לגבי מערך השידורים הרב-ערוציים ולייצג את האינטרסים הציבוריים בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים.״

במכתבו לרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, כתב השר: ״החלטות מועצת הרשות השניה (להלן: ״המועצה״) בעלות משקל רב שכן יש להן השפעה ישירה על שוק השידורים ועל הציבור. […] לפיכך, כשר הממונה על ביצוע חוק זה ובעקבות תלונות שהתקבלו בנושא זה אני מוצא לנכון לבקש כי מועצת הרשות תפעל בשקיפות רבה ככל האפשר ובכלל כך; פרסום אודות הנושאים שעתידים לעלות על סדר יומה של המועצה לקראת ישיבותיה וכן פרוטוקולי הדיונים והחלטות המועצה, והכל בהתאם לכללי המינהל התקין.״

אנו שמחים לראות כי הדברים שנידונו בפגישה זכו לאוזן קשבת, וכי ניתן לראות כי השר פועל למען האסדר בשוק התקשורת. נמשיך לקדם תקשורת רציפה עם השר, ונעדכן לגבי התפתחויות חדשות.

לקריאת מכתב השר לרשות השניה

לקריאת מכתב השר למועצה לשידורי כבלים ולווין