19 באוקטובר 2020

עדכון: כללים עדכניים בנוגע לקיום פעילויות בתחום התרבות | מאי 2021

לתשומת לב היוצאים-ות להפקות: מסמך הכללים המפורט לפעולות מאושרות בתחום התרבות | מאי 2021

משרד התרבות פרסם כללים עדכניים לאישור קיום פעולות בתחום התרבות.

המסמך עודכן בתאריך 11/4 ותקף עד להודעה חדשה.

שימו לב, להלן הבהרת התנאים החדשים: לפי המסמך המעודכן, בוטלה מגבלת התפוסה והקפסולות במסגרת התו הירוק, בפנים ובחוץ. ההוראות לגבי ריחוק חברתי הן רק בכינוס בחוץ, של עד 500 איש-ה, במסגרת מגבלות התו הסגול. כמו כן מותרת התכנסות של עד 50 איש-ה, במסגרת התו הסגול, במקום סגור.

לכל הפרטים ולמסמך המלא