31 במרץ 2021

קול קורא: פתיחת מועד ההגשה בתחום הייעודי | קרן גשר

עד 31/12 | קרן גשר מזמינה יוצרים-ות להגיש בקשות למענקי פיתוח, הפקה והשלמה בתחום הייעודי. ההגשות למענק יהיו פתוחות במהלך כל השנה.

קרן גשר פרסמה מועד הגשה חדש במסלולים השונים, עבור פרויקטים בתחום הייעודי. הקרן פועלת במסגרת התחום הייעודי במטרה לקדם ייצוג הולם, מעמיק ואותנטי של הקבוצות השונות בחברה, מתוך אמונה בכוחו של המסך לשמש בסיס להיכרות ולקידום דיאלוג ורב שיח בחברה ככלי לשינוי חברתי.

ניתן להגיש פרויקטים במסלולים פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

מועד אחרון להגשה: 31/12/21 (מועד פתוח כל השנה).

לפרטים נוספים ולהגשה