13 באוקטובר 2021

קול קורא: ״דוקו ישראלי״ | yes דוקו

פתוח כל השנה | יוצרות ויוצרים מוזמנים-ות להגיש הצעות לסרטי תעודה ישראלית באורך 50 קות לפחות, ל״דוקו ״ישראלי״ – משבצת הדגל של ערוץ yes דוקו

ההצעות שיבחרו יופקו וישודרו במסגרת הרצועה הישראלית בערוץ וב-vod של yes.

הקול הקורא אינו מיועד לסרטים שמופקים במסגרת בתי-הספר לקולנוע.

ניתן להגיש לכל אורך השנה – האתר פתוח להגשה.

להגשה ולפרטים נוספים

שאלות ניתן להפנות לכתובת הדוא”ל: yesdoc@yes.co.il