19 בנובמבר 2020

קול קורא: הרשמה למפגש מבוא – ״זה הזמן לפוסטקפיטליזם״ | מכון ון ליר

ב-8/12 | מכון ון ליר מזמין אנשי אקדמיה ואנשי מעשה למפגש מבוא לקראת פרויקט הבא לבחון חלופה לסדר הקפיטליסטי

בימים אלו שוקדים במכון ון ליר על פיתוח עמדה פוסטקפיטליסטית שמבקשת להוציא לפועל פרויקט פוליטי כלכלי ותרבותי כחלופה לסדר הקפיטליסטי.
בלב הפרויקט עומדת השאלה כיצד יש לארגן את החיים כדי לכונן חברה שאיננה מוכפפת לעשיית רווחים אלא על תכליות אנושיות.

המכון מזמין אנשי אקדמיה ואנשי מעשה לחשוב ולדמיין כיצד נוכל להעמיד חלופות מהותיות ולבסס סדר שאיננו קפיטליסטי כלל ומבוסס על חופש ושיווין.

על מנת ליצור בסיס משותף לדיון, ייערך מפגש מבואי לכל המעוניינים.ות להציג בכינוס, אשר ייערך בחודש אפריל 2021. המשתתפות.ים במפגש יציגו את עצמם וישמעו הרצאת מבוא על פוסטקפיטליזם, שתכלול היכרות עם הרעיונות וההוגים המרכזיים בתחום ועם הפעילות הפוליטית הקשורה בו ברחבי העולם.

המפגש ייערך ביום שלישי | 08/12/20 | בשעה 20:00

 יש להירשם למפגש המבוא מראש, בלינק

קישור לזום יישלח לנרשמים בלבד סמוך למועד המפגש. לאלה הרוצים להציג בכינוס מומלץ להשתתף במפגש, אך אין זו חובה.

לשאלות נוספות ניתן לפנות גם אל ד”ר כפיר כהן לוסטיג – kfirc@vanleer.org.il

לפרטים נוספים