29 באוקטובר 2020

קול קורא: החממה האינטלקטואלית ליוצרי-ות קולנוע דוקומנטרי 2021 | מכון ון ליר

עד 13/12 | מכון ון ליר בירושלים, בשיתוף הפורום הדוקומנטרי בישראל וסינמטק ירושלים, קורא ליוצרות וליוצרים להשתתף בחממה ייחודית לקידום הקולנוע התיעודי, שתתקיים השנה בפעם השלישית.

מכון ון ליר בירושלים, בשיתוף הפורום הדוקומנטרי בישראל וסינמטק ירושלים, מזמינים יוצרי-ות סרטים תיעודיים להשתתף בחממה ייחודית לקידום הקולנוע התיעודי, שתתקיים השנה בפעם השלישית. החממה ליוצרי קולנוע תיעודי במכון ון ליר מציעה למשתתפיה מסגרת לחשיבה ולביקורת על היצירה התיעודית בהקשרים אינטלקטואליים, חברתיים ותרבותיים. החממה מספקת מרחב לפיתוח רעיונות ומקדמת שיתופי פעולה בין היוצרים, ובינם לבין חוקרות וחוקרים באקדמיה, מתוך שאיפה לפתח את היצירה התיעודית בישראל.

בשנה הקרובה תתמקד החממה ביצירה תיעודית העוסקת בשלל סוגיות הקושרות את ישראל ואוכלוסייתה אל מדינות ואוכלוסיות במזרח התיכון, וכן ביחסי יהודים–פלסטינים בישראל ובשטחים. החממה שואפת לקדם בחינה השוואתית ובין-תחומית של ישראל ושכנותיה, במטרה להציב את ישראל בהקשרים אזוריים ולבחון את העבותות הפוליטיים, התרבותיים, החברתיים והכלכליים הקושרים את ישראל למזרח התיכון.

מפגשי החממה יעסקו בשאלות כגון אלה: כיצד מדינת ישראל ואזרחיה תופסים את קיומם באזור? כיצד הם נתפסים בעיני שכניהם הפלסטינים, הערבים
והמוסלמים? האם ישראל היא ראש חץ מערבי, נטע זר במזרח התיכון? האם שייכותה לאזור היא גיאוגרפית בלבד, או שמא היא מדינה מזרח-תיכונית גם מבחינות אחרות? כיצד התמורות באזור משפיעות על יחסי יהודים–פלסטינים בישראל ובשטחים, וכיצד הן מושפעות מיחסים אלו? נוסף על כך, החממה תסייע למשתתפים ליצור קשרים ולקיים מפגשים פרטניים עם חוקרים וחוקרות שיוכלו לתרום מידיעותיהם לתחקיר ולתהליכי הפיתוח של הפרויקטים האישיים שלהם.

תחת הכותרת ישראל במזרח התיכון, אנו מזמינים הצעות לסרטים תיעודיים, לסדרות טלוויזיה ולסדרות רשת שיעסקו באחד או יותר מהנושאים שלהלן:
•דת, חברה ופוליטיקה במזרח התיכון | •השפה הערבית | •הסכסוך הישראלי–פלסטיני | •החברה הערבית-פלסטינית בישראל | •יחסי יהודים–פלסטינים בישראל ובשטחים | •יחסי יהודים–ערבים במזרח התיכון בעבר ובהווה.

החממה תפעל ברצף ממרץ עד יולי 2021. כמה מפגשים נוספים יתקיימו בספטמבר 2021. לוח הזמנים עשוי להשתנות לפי הנסיבות. לחממה יתקבלו עד עשרה פרויקטים. כל פרויקט יזכה למענק פיתוח בסך 10,000 עד 15,000 ש״ח (כולל מע“מ). 

החממה מיועדת ליוצרים וליוצרות פעילים הנמצאים בשלבים שונים של הקריירה המקצועית שלהם, בוגרי לימודים גבוהים בקולנוע, שבאמתחתם סרט תיעודי אחד לפחות והם עובדים כעת על יצירה תיעודית חדשה. אפשר להגיש מועמדות בכל שלב של היצירה: משלב הרעיון הראשוני, דרך שלב הפיתוח, התחקיר והכתיבה, ועד שלב העריכה המוקדמת (ראף קאט) של סרטים שכבר צולמו. להשתתפות בחממה אמורה להיות השפעה משמעותית על התפתחות היצירה, ולכן לא יתקבלו פרויקטים בשלבי סיום.

המשתתפים יתחייבו להשתתף בכל מפגשי החממה, ובסיומה עליהם להגיש את פרי עבודתם במסגרת התוכנית: תסריט תיעודי, טריילר (אסופת חומרים מצולמים) או ראף קאט של פרויקטים הנמצאים בשלבים מתקדמים. טיב העבודה המוגשת ייקבע בשיתוף עם היוצרים בעת הקבלה לחממה, לפי השלב שהיצירה נמצאת בו.

ניהול החממה: רונה ברייר-גארב, ד“ר צמרת לוי דפני, לירן עצמור. | ניהול אקדמי: ד“ר אסף דוד.

מועד אחרון להגשת המועמדות: 13/12/20. | הודעה על קבלה לחממה: ינואר 2021 | מועד תחילת המפגשים: מרץ 2021

לפרטים נוספים

פרטים נוספים באתר ון ליר

להגשת מועמדות

בשאלות הנוגעות להגשת המועמדות אפשר לפנות לדוא“ל docfi@vanleer.org.il