6 במאי 2020

משבר הקורונה | נפתחה ההגשה לפעימה השנייה של מענק העצמאים/ות

עד 10/6 | רשות המסים פתחה אמש את ההגשה לפעימה השניה של מענק העצמאיות והעצמאים. ההגשה לשכירים ושכירות בעלי-ות שליטה תיפתח בתאריך 18/5.

מועד אחרון להגשת הבקשה למענק: 10.6.2020.

תנאים לזכאות למענק:

 • שנת לידה 1999 או קודם.
 • עוסקים פעילים לכל התקופה שבין 1.9.2019 ועד 29.2.2020.
 • הגשת דו”ח שנתי למס הכנסה של 2018 (עבור עסקים שהוקמו ב-2019 התנאי וכל נתוני ההכנסה יבחנו בהשוואה לדו”ח 2019).
 • הכנסה חייבת מעסק של מעל 24,000 ₪ בשנת 2018.
 • סך ההכנסה החייבת לשנת 2018 היתה עד 240,000 ₪.
 • עבור מי שנשואים, סך ההכנסה החייבת לשנת 2018, עבור שני בני הזוג, היתה עד 340,000 ₪.
 • ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בחודשים מרץ-אפריל 2020 בהשוואה לחודשים הללו בשנת 2019 והגשת דוחות תקופתיים למע”מ לתקופה זו.
 • עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה-1.3.2019 ההשוואה תעשה למחזור הפעילות הממוצע.
 • עסק ללא הפרות בפנקסי חשבונות.

אין צורך בצירוף מסמכים.

תהליך הגשת הבקשה:

הגשת הבקשה נעשית דרך האזור האישי של רשות המסים. לאחר הזדהות וכניסה לאזור האישי ניתן להיכנס לאזור הייעודי למענק זה תחת הכותרת “מענק לעסקים לתקופת הקורונה”. עצמאים אשר זכאים למענק על פי המידע המצוי אצלנו יוכלו למלא הצהרה על כך ש:

 1. העסק שלהם היה פעיל לפחות בכל התקופה שבין 1.9.2019 לבין 29.2.2020.
 2. מחזור ההכנסות של העסק בחודשים מרץ-אפריל השנה (2020) נפגע בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019.

לפרטים נוספים ולהגשה באתר רשות המסים