15 באוגוסט 2019

מכתב איגוד הבמאיות והבמאים אל משפחת סלימאן

בעקבות פרשת “מחוז ירושלים”, איגוד הבמאיות והבמאים שלח מכתב למשפחת סלימאן

איגוד הבמאיות והבמאים מבקש להביע את צערו על העוול שנגרם למשפחת סלימאן, שבביתה הושתל הנשק במסגרת הסדרה “מחוז ירושלים”. ביום ראשון (11/8) העברנו מכתב למשפחה דרך העו”ד המייצג.

הנהלת האיגוד מבקשת להבהיר בזאת כי האיגוד שולל מכל וכל את התנהגות ההפקה ומוצא שהיא אינה מקצועית ואינה אתית ויעשה הכל כדי להבהיר זאת לחבריו.

האיגוד יעמוד איתן לצד חבריו שיפגעו כתוצאה מביטול ההפקות עקב התנהלותה הבעייתית של קודה תקשורת, זאת על אף תמיכתנו בהליך הפסקת ההתקשרות עם חברת ההפקה ובירור העובדות.

למכתב המלא