9 בפברואר 2020

מכתב איגוד הבמאיות והבמאים ואיגוד התסריטאים לרשות השניה לקולנוע וטלוויזיה

איגודי היוצרים-ות שלחו מכתב לרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, המציג את עמדתם בנוגע לנוסח רישיון זעיר לשידורי טלוויזיה.

מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו החליטה לקיים שימוע בעניין נוסח רישון זעיר לשידורי טלוויזיה. לקריאת הנוסח אותו שלחה לאיגודי היוצרים-ות >> 

בתגובה, איגודי היוצרים-ות שלחו מכתב המפרט את עמדתם ביחס לנוסח רישיון זה, לקריאת מכתב איגודי היוצרים-ות לרשות השניה >>