29 באפריל 2019

הגשה למאגר הלקטורים של קרנות הקולנוע

מועצת הקולנוע מודיעה ליוצרים-ות בתחומי: קולנוע, תסריטאות, תיאטרון, ספרות ותקשורת על פתיחת הגשת המועמדות למאגר הלקטורים של קרנות הקולנוע

ע”פ הקריטריונים החדשים של מועצת הקולנוע, על קרנות הקולנוע לבחור את הלקטורים-ות שלהן מתוך מאגר לקטורים של משרד התרבות.
למעוניינים-ות להיכלל במאגר יש להירשם באמצעות טופס המקוון. לאחר ההרשמה תוצג הודעת אישור.

  • יש להקפיד על הוראות ההגשה ולא לשכוח לצרף תעודות המעידות על השכלה וניסיון מקצועי.
  • הבקשות תעלנה לדיון במועצת הקולנוע אשר תבחן את כישורי המועמדים-ות בהתאם לנתונים בתחומי ההשכלה והניסיון המקצועי בלבד, ותודיע בחיוב לאלו אשר ייבחרו לקחת חלק במאגר הלקטורים.

לשאלות ובירורים יש לפנות לאתי כהן מנהלת תחום קולנוע במשרד התרבות בדוא”ל: etico@most.gov.il