3 במרץ 2019

הנחה לחברי-ות האיגוד: תמונות מבנק צילומי אוויר

ההטבה ניתנת על ידי חברת Drone image bank, ברכישה ראשונה

חברי-ות האיגוד זכאים-ות להנחה ברכישת תמונות מבנק צילומי אוויר של חברת Drone image bank. ההנחה, בגובה 50%, תינתן עבור הרכישה הראשונה.

Drone image ban מתמחה, מזה כעשור, בהפעלת רחפנים מקצועיים לצורך צילומי אוויר.

לפרטים נוספים