23 בדצמבר 2021

קול קורא: ״קצרות״: פיתוח לסרט עלילתי קצר | פסטיבל סרטי נשים בירושלים 2022

16/1 | קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל סרטי נשים בירושלים מזמינים יוצרות להגיש הצעות לסרטים עלילתיים קצרים, להשתתפות באירוע פיצ׳ינג במסגרת הפסטיבל.

יוצרות קולנוע מוזמנות להגיש הצעות לסרט עלילתי קצר באורך של 5-15 דקות, במסגרת המיזם ״קצרות״. היוצרות שהצעותיהן ייבחרו ישתתפו בפיצ’ינג במסגרת פסטיבל סרטי הנשים בירושלים 2022. חמש ההצעות הזוכות באירוע הפיצ’ינג יזכו ב ב”חבילת פיתוח”, הכוללת מענק כספי מענק פיתוח ע״ס 7000 ש״ח, ליווי ומשובים.

מועד אחרון להגשה: 16 לינואר 2022 בשעה 12:00.

לכל הפרטים ולהגשה