24 באוגוסט 2022

מוזמנים-ות: אסיפה כללית (שלא מן המניין) | איגוד הבמאיות והבמאים

ב-19/9 | חברות וחברי האיגוד מוזמנים-ות לאסיפה כללית שלא מן המניין (לא אסיפה כללית שנתית), שתתקיים ביום שני ה-19 בספטמבר, החל מהשעה 9:00, בזום. ההשתתפות לחברי-ות האיגוד בלבד

חברות וחברי איגוד הבמאיות והבמאים מוזמנים-ות לאסיפה כללית של האיגוד, שתתקיים ביום שני ה-19 בספטמבר, החל מהשעה 9:00, בזום.

האסיפה תעסוק אך ורק באישור שינוי נוסח הגדרת קדנציית הכהונה של יו״ר האיגוד בתקנון האיגוד.

רקע לאסיפה: יוזמת האסיפה נובעת מרצון לשמור על יציבות בהנהלת איגוד, אל מול חוסר היענות בנסיון למצוא יו״ר לאיגוד. אנו רוצים להעניק להנהלת האיגוד את הכח להחליט האם לאשר את המשך כהונת היו״ר במקרים כגון אלה, עד למציאת תחליף ראוי.

במקביל, אנו חוזרים וקוראים לכם-ן, חברי-ות האיגוד, להציע מועמדות לתפקיד יו״ר האיגוד ולהשפיע על מדיניות האיגוד ועל התעשייה כולה! מועמדות אפשר להגיש כאן >

הנוסח המוצע לשינוי:

״חברי-ות ההנהלה יבחרו מתוך את יושב-ת ראש ההנהלה ואת ממלא מקומו-ה בהצבעה שתכלול לפחות חמישה חברי-ות הנהלה. היו”ר ת-יבחר לקדנציה בת שנתיים הניתנת להארכה אחת או יותר בת שנתיים ע”י ההנהלה” (החלק המודגש הוא התוספת העומדת להצבעה). (בתקנון האיגוד: סעיף 11 ב’, סעיף קטן 8, עמוד 8).

לקריאת תקנון האיגוד

לו”ז מתוכנן לאסיפה:

  • 09:00-09:30 התכנסות.
  • 09:30-10:00 דיון על הנוסח המוצע והצבעה.

יום שני 19/9/2022, בשעה 9:00, בזום.

להרשמה

_________________________________________________________________