22 בספטמבר 2020

סיכום מפגש שאלות ותשובות עם פורום הקולנוע הישראלי

בעקבות ביטול המועד השלישי בקרנות הקולנוע ופרסום מתווה הפיצויים לתעשייה, התכנסנו בשבוע שעבר למפגש שאלות ותשובות בזום. להלן עיקרי המפגש + הקלטה

סיכום נקודות עיקריות מהמפגש

למפגש המוקלט

לעיקרי המפגש במלל – קובץ שאלות ותשובות