< חברי-ות האיגוד

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

אוניברסיטת תל אביב, בי״ס טיש לקולנוע וטלוויזיה, MFA
המכללה למנהל, החוג לתקשורת וניהול, תואר ראשון

״ברוש לבדו״, דוקומנטרי 52 דק, 2017, יס-דוקו
״סוף טוב״, דוקומנטרי 7 דק, 2012, יס-דוקו