מסלול חברות

מסלול תמיכה באיגוד

מה זה אומר? מסלול התמיכה הוא מסלול חדש ופתוח, המיועד לגייס את הקהילה לתמוך ביוצרים-ות וביצירה […]

View more

מסלול חברות מלא

מי זכאי-ת להצטרף ע”פ תקנון איגוד הבמאיות והבמאים רשאי-ת להצטרף לאיגוד מי שחלים לגביו-ה התנאים הבאים: במאי-ת קולנוע […]

View more

מסלול במאי-ות העתיד

מה זה אומר ״במאי-ות העתיד?״ בארץ קיימים מעל עשרה מוסדות ללימודים גבוהים של קולנוע וטלוויזיה, ובכל […]

View more