23 באפריל 2023

קול קורא: מסלולי פיתוח והשלמה של סרטים עלילתיים באורך מלא | קרן הקולנוע הישראלי 2023

עד 9/5 ו-17/5 | קרן הקולנוע הישראלי מכריזה על פתיחתם של מסלולי ההגשה להשקעה בפיתוח ובהפקת סרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא, במועד חורף 2023

קרן הקולנוע הישראלי מכריזה על פתיחת שני מועדים להשקעה בסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא, המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע:

1. מועד הגשה להשקעה בפיתוח של קרן הקולנוע הישראלי –

מועד הגשת בקשות להשקעה בפיתוח תסריט לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא, המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע.

מועד אחרון להגשה: יום רביעי 17 במאי 2023.

לפרטים נוספים ולהגשה

2. מסלול השקעה בהשלמת הפקה (Rough Cut) –

מועד הגשת בקשות להשקעה בהפקה במסלול המרכזי לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא, המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע.

מועד אחרון להגשה: יום שלישי 9 במאי 2023.

לפרטים נוספים ולהגשה

הגשת הבקשות להשקעה בהפקה תיעשה באופן מקוון באמצעות כניסה / הרשמה לאזור האישי באתר הקרן.

*שימו לב – בהתאם לתקנות החדשות, הליך הקריאה והמיון הוא בעילום שם, ושמות הלקטורים-ות הם חסויים.

שאלות ובירורים יש להפנות לקרן, בטלפון: 03-5628180.