19 ביולי 2023

24/8 || קול קורא: ׳עד 10׳ || נפתח מועד להגשת סרטים קצרים לקיץ 2023 || עלילתיים ואנימציה באורך של עד 10 דק’ || קרן מקור

עד 24/8 || קול קורא: עד 10 || נפתח מועד להגשת סרטים קצרים לקיץ 2023 || מסלול סרטים עלילתיים ואנימציה באורך של עד 10 דק’ || קרן מקור 2023 || הגשה עד 24/08/23 בשעה 16:00

יש לך סרט עלילתי/ אנימציה קצר (עד 10 דקות) שצריך השקעה בפיתוח, הפקה או השלמת הפקה?
קרן מקור פרסמו קול קורא בדיוק בשביל זה!
* סרטי סטודנטים-יות לא יוכלו להשתתף בהגשה זו.