1 ביולי 2021

קול קורא: סרטים וסדרות תיעודיים | קרן מקור

עד 1/8 | קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה מזמינה יוצרות ויוצרים עצמאיים להגיש הצעות להשקעה בסדרות וסרטי תעודה, במסלולים פיתוח, הפקה והשלמת הפקה.

ניתן להגיש סדרות תעודה, וסרטי תעודה קצרים (15 דק׳ עד 30 דק׳) וארוכים (מעל 45 דק׳).

מועד אחרון להגשה: 1/8/2021 בשעה 23:59

למסמך נהלי ההגשה

להגשה באתר הקרן