4 ביוני 2020

מכתב מיצוי הליכים מאיגודי היוצרים-ות ליו״ר הרשות השניה: דורשים את פרסום דוחות הביקורות 2017-2019!

איגוד הבמאיות והבמאים, בשיתוף איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה, הפורום הדוקומנטרי בישראל ואיגוד המפיקים, שלחו היום מכתב ליו״ר הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, יוליה שמאלוב, הדורש לפרסם את דוחות 2017-2019 לציבור

במהלך השנים האחרונים פנינו פעמים רבות ונשנות, בשיתוף איגודי היוצרים-ות, לרשות השניה, ליועץ המשפטי לממשלה ולמבקר המדינה,  בדרישה לפרסם לציבור דוחות המסכמים את פעילותה, בכך היא מחויבת לפי חוק. היום שלחנו, בשיתוף איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה, הפורום הדוקומנטרי בישראל ואיגוד המפיקים, מכתב ליו״ר הרשות בדרישה לפרסם דוחות אלה לאלתר. 

העתקים נשלחו לחה”כ יועז הנדל, שר התקשורת, ללירן אבישר בן חורין, מנכ”ל משרד התקשורת, ולניר שוויקי, מנכ”ל הרשות השנייה.

הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו פועלת מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, הקובע כי המועצה תפרסם באתר האינטרנט של הרשות דוח המסכם את תוצאות הליך הבדיקה אחת לשנה. עם זאת, משנת 2016 לא פורסם על-ידי הרשות דוח שנתי המעיד כי הרשות השנייה ביצעה עבודתה לווידוא עמידת בעלי הרישיון במחויבותיהם.

היעדר הפיקוח והשקיפות יוצר מצב בו אנו כנציגי היוצרים/ות – ציבור גדול ששוק התוכן הישראלי בטלוויזיה הינו מטה לחמו – מתנהלים כסומים בערפל ללא דוחות הבדיקה הראויים. בהעדר דוחות עדכניים ורציפים, בהעדר פעילות רציפה ושקופה של המועצה על שלל ועדותיה מאז שנת 2017, אין אנו יכולים לוודא שאכן נשמרת מחויבותה של הרשות ושל גופי השידור תחתיה כלפי היוצרים/ות, כלפי הפקות המקור העבריות וכלפי קהל צרכני הטלוויזיה הישראליים.

אנו דורשים מכל הנוגעים בדבר להתכנס ולעמול על סיום גיבושם של הדוחות ופרסומם המיידי, על מנת ששר התקשורת ושאר הנוגעים בדבר יוכלו לקבל החלטות ולקיים מדיניות שמבוססת על מידע ועובדות ולא על מה שעשוי להראות כגחמות פוליטיות. 

לאחר שנים ארוכות ופניות לא מעטות אנו רואים במכתב זה מכתב ממצה ומכאן והלאה לא נהסס לפנות לכל הגורמים המשפטיים ו/או הרלוונטיים האחרים על מנת להביא לידי עמידה בהוראות החוק. הדבר בנפשנו ובבסיס פרנסתנו. לא ניתן לתעשיית התקשורת והתוכן הישראלי לקרוס בגלל גחמות או רשלנות ונאבק בכך בכל הכלים העומדים לרשותנו.

לקריאת המכתב המלא >>