2 ביוני 2022

האיגודים מקדמים הצעת חוק פרטית למען יצירה ישראלית בטלוויזיה!

איגוד הבמאיות והבאים, בשיתוף איגודי היוצרים-ות ותל״י, שלחו הבוקר מכתב לחברי-ות ועדת שרים לענייני חקיקה, הקורא להם לתמוך בהצעת החוק שתבטיח את המשך קיומה ושימורה של היצירה המקומית הישראלית!

איגוד הבמאיות והבמאים, בשיתוף איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה, שח״ם, אק״ט ותל״י, שלחו הבוקר מכתב לוועדת השרים לענייני חקיקה, בקריאה דחופה לשרים לתמוך בהצעת החוק המחילה חובה להעברת תכני חזי-שמע להפקה או רכישה של הפקות מקומיות. הצעת החוק, ביוזמת האיגודים ובשיתוף חברות הכנסת איבתיסאם מראענה ואמילי מואטי, מבקשת לחייב את כלל הגופים המשדרים להשקיע ביצירת מקור ישראלית, תוך שימור ערכי התרבות והזהות הישראלית.

״שוק השידורים חווה בשנים האחרונות שינויים משמעותיים. מגזר הטלוויזיה הרב-ערוצית, שנשלט בעבר באופן בלעדי על ידי חברות הכבלים והלוויין, נפתח לתחרות מצד מתחרים נוספים המעבירים תכנים על גבי רשת האינטרנט, אלא שהמתחרים החדשים (להלן “משדרי OTT״) אינם מצויים תחת אסדרה, על כל המשתמע מכך.

חברות בינלאומיות וישראליות שפועלות בישראל ואינן מצויות תחת אסדרה מובילות לפגיעה בתעשייה המקומית בשל תנאי התחרות הלא שווים. פעילותן
פוגעת ביציבות שוק הטלוויזיה הישראלית ובחובה שקבעה החקיקה על השקעה ביצירה ישראלית מקורית.

מפאת שלל עניינים, ביניהם קשיים פוליטיים, אדישות של הרגולטורים המפקחים ולחצים לא עניינים שמופעלים על המערכת – נמנע השינוי המתבקש במשך שנים ארוכות, שינוי שכבר מתרחש ברחבי העולם, כל מקום ומאפייניו.

מדינת ישראל הולכת ומפסיקה לספר את סיפורה על גבי מסכי הטלוויזיה ומחטיאה את האפשרות להנחיל ולשמר תרבות ומורשת.

תמיכה בהצעת החוק שלפניכם תבטיח את הצלתה של היצירה המקומית המספקת בין היתר פרנסה ישירה ל עשרות אלפי יוצרים, מפיקים,
עובדים, שחקנים וכפי שכבר צויין – בעלת תפקיד דרמטי בשימור התרבות המורשת והחינוך בישראל.

לאור כל זאת, אנו מבקשים תמיכתכם-ן בהצעת החוק שבנדון המציעה פתרון פשוט מאוד ונכון מאוד. מהותה, החלת אסדרה רוחבית על כלל השחקנים הפועלים בשוק השידורים ביחס לחובתם להפריש אחוז מסוים מתקציב הכנסותיהם השנתיות הכוללות להפקה או רכישה של הפקות מקומיות.״

לקריאת המכתב במלואו