17 באוגוסט 2021

מכתב האיגודים ליו״ר הכנסת: התערב עכשיו להצלת הפקות המקור!

איגוד הבמאיות והבמאים, בשיתוף איגוד התסריטאים, אק״ט ושח״ם, שלח אמש שני מכתבים בנושא חוק ההסדרים: מכתב לוועדת הכנסת העוסקת בחוק בו פירטנו את עמדתנו; ומכתב ליו״ר הכנסת: התערב בקידום חובת ההשקעה בהפקות מקור ישראליות!

במכתב, שנשלח אמש (יום שני, 16/8/2021) ליו״ר הכנסת ח״כ מיקי לוי, דרשנו את התערבותו הבהולה בקידום חובת ההשקעה בהפקות מקור ישראליות במסגרת חוק ההסדרים, לצד הרפורמה לפרישת סיבים אופטיים. בנוסף, שלחנו מכתב לוועדת הכנסת העוסקת בחוק ההסדרים, בו פירטנו את עמדתנו בנושא חוק ההסדרים.

מתוך המכתב:

״יצירה טלוויזיונית היא חלק מתרבותה של כל מדינה. במדינה קטנה כמו ישראל, ששפתה ותרבותה הינה נחלת מעטים ביחס לעולם, ישנה חשיבות רבה בהשקעה בתוכן מקומי. מיום שהחלו שידורי הטלוויזיה בישראל, קשר המחוקק את היצירה המקומית עם הכנסות הגופים שמתפרנסים ממנה בהטלת חובות להשקעה בהפקות ישראליות בעברית.

בשנים האחרונות החל תהליך העברת השידורים מהטכנולוגיות הישנות (הכבלים והלווין) לשידורים על גבי האינטרנט, כמו חברת פרטנרTV וסלקוםTV. שידורים אלו מצויים מחוץ למסגרות האסדרה הנוכחיות ואינם מחויבים בהשקעה בתוכן ישראלי מקורי. בנוסף לאלה, מצטרפות גם חברות הכבלים והלווין המספקות שידורים על גבי תשתית האינטרנט באמצעות שירותי +NEXT TV ,STING TV ,YES ואחרות. כתוצאה מכך, חובת ההשקעה בהפקות ישראליות בעברית מצטמצמת בכל שנה בשליש.

פריסת הסיבים מהווה עליית מדרגה טכנולוגית של העברת התוכן לציבור אך מאידך, מסיטה את שירותי התוכן מהכבלים והלווין, אשר רק הם מאוסדרים בחקיקה ולכן, לצד המהלך הטכנולוגי שהממשלה מקדמת נדרש, באופן מיידי, מהלך אסדרתי בשוק הטלוויזיה ובשירותי התוכן המשודרים על גבי האינטרנט בכדי להשלים את הרפורמה כראוי. כמו כן, האסדרה חייבת לכלול את עקרון הנייטרליות הטכנולוגית להעברת שידורי הטלוויזיה שתהווה מודל בסיס להשקעה ביצירה ישראלית, אשר מבוסס על הכנסותיהן של כלל חברות התקשרות.

הצעתנו היא להסדיר עכשיו במסגרת חוק ההסדרים את חובת ההשקעה בהפקות מקור גם על גופים שמשדרים על האינטרנט או להסיר את רפורמת הסיבים מחוק ההסדרים ולהניח על שולחן הכנסת את הרפורמה במלואה כולל התייחסות לנושא הפקות ישראליות. אנו חוזרים ואומרים, אסדרה של נושא הסיבים בלבד, תביא לחיסולה של תעשיית הפקות הישראליות וחיסולה של השפה העברית על מסכי הטלוויזיה בישראל.״

לקריאת המכתב ליו״ר הכנסת מיקי לוי

לקריאת המכתב לוועדת הכנסת: עמדת האיגודים על פרק התקשורת בחוק ההסדרים

לקריאה נוספת