24 בנובמבר 2021

קול קורא: הגשת מועמדות לתפקיד מנכ”ל-ית קרן הקולנוע הישראלי

עד 12/12 | קרן הקולנוע הישראלי פרסמה קול קורא המזמין את הציבור להגיש מועמדות לתפקיד מנכ״ל-ית הקרן.

בעקבות הודעת הפרישה של מנכ״לית קרן הקולנוע הישראלי בשנתיים האחרונות ליסה שילוח עוזרד, הוועד המנהל של קרן הקולנוע הישראלי מינה ועדה לאיתור מנכ”ל/ית חדש-ה לקרן.

שימו לב: עודכן הדדליין!

מועד אחרון *ומעודכן* להגשת מועמדות: 12/12/21 בשעה 17:00.

למסמך הקול-קורא ולהגשת מועמדות

לפרטים נוספים