27 ביוני 2018

הוגשו המלצות הוועדה לבחינת קרנות הקולנוע

הוועדה, שהוקמה על ידי שרת התרבות מירי רגב בפברואר 2017, סיימה את עבודתה. בין המלצותיה: הלקטורים-ות האמנותיים יהיו כפופים ישירות למדינה. מצורף הדו”ח המלא של הוועדה. חברי-ות איגוד הבמאיות והבמאים מוזמנים לשלוח את הערותיהם-ן והארותיהם-ן, והאיגוד ידאג להציג את הדברים בפני השרה

הוועדה שהוקמה על ידי שרת התרבות מירי רגב, בחודש פברואר 2017, במטרה לבחון את התנהלותן של קרנות הקולנוע בישראל, סיימה את עבודתה והגישה את דו”ח המלצותיה. לפי הדו”ח, מנגנון התמיכה של קרנות הקולנוע “לקוי”, כשרוב הכספים מועברים לחילונים תושבי הערים הגדולות.

הדו”ח, שכולל כ-100 עמודים, מתיימר להציג תמונה רחבה ומקיפה על דרך חלוקת תקציב הקולנוע הממשלתי. בין מסקנות הוועדה, ניתן למצוא, בראש הרשימה, את ההמלצה המדאיגה להידוק הפיקוח על פעולת הקרנות, זאת, בין היתר, באמצעות מעבר למודל במסגרתו הלקטורים-ות האמנותיים ימונו ישירות על ידי המדינה.

איגוד הבמאיות והבמאים, יחד עם שאר איגודי היוצרים, קוראים ולומדים בימים אלה את המלצות הדו”ח לעמקן, ובהמשך תנוסח תגובת האיגוד אשר תשלח לשרת התרבות וחברי הועדה. הישארו מעודכנים!

חברים-ות איגוד המעוניינים להגיב לדו”ח, שלחו אלינו הערות, הארות או הצעות, ונדאג להציגן בערוצים הרשמיים של משרד התרבות.

לדו”ח המלא של הוועדה לבדיקת התנהלותן של קרנות הקולנוע