17 במרץ 2024

עד ה-21/04/2024 || קול קורא ראשון להשנה בצל כל מה שעברנו – הפקה והשלמה | קרן קולנוע נגב

עד ה-21/04/2024 | קרן קולנוע נגב מוציאה קול קורא ראשון להשנה  – להגשת הצעות במסלול הפקה והשלמה

בתחום התיעודי, העלילתי והאנימציה – ארוכים, קצרים וסדרות רשת מיסודם של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ומכללת הנגב

יוצרות ויוצרי קולנוע מוזמנים להגיש הצעות להפקת סרטים בכל התחומים החל מהתאריך 20.03.2024 ועד לתאריך ה 21.04.2024

לקריאת מסמך הכללים והנהלים יש ללחוץ כאן

לקריאת מסמכי ההגשה הנדרשים יש ללחוץ כאן

להגשת פרוייקט יש ללחוץ כאן

* יש להגיש הצעות שעומדות בתנאים של הפקה אזורית כפי שנקבעו על ידי מועצת הקולנוע ומשרד התרבות.