21 בפברואר 2024

מה-6/2 עד ה-1/6/24 | קול קורא: נפתח מועד ההגשה לחממת ״ברוח הקולנוע״ סרטים / סדרות תיעודיים בנושאי תרבות | קרן גשר

מה-6/2 עד ה-1/6/24 | קול קורא: נפתח מועד ההגשה לחממת ״ברוח הקולנוע״, 2024 | סרטים / סדרות תיעודיים בנושאי תרבות, עם מחקר אקדמי מבוסס מאחוריהם | קרן גשר

מועד ההגשה למעבדת הפיתוח וההפקה “ברוח הקולנוע”- פתוח להגשות!
המעבדה, יוזמת קרן גשר ויד הנדיב, קוראת לך: יוצרת וחוקרת, בואו לפתח ולהפיק סדרות וסרטי תעודה מבוססי מחקר במדעי הרוח והאומנויות.
שימו לב: השנה תינתן עדיפות לפרויקטים המהדהדים פרספקטיבות חדשות בעקבות המלחמה וליום שאחריה.
המועד פתוח להגשות בין התאריכים 5.2.24-1.6.24.
>> פרטים אודות אירוע היכרות עם המיזם יפורסמו בקרוב.

מסמכים נדרשים להגשה:

>> בנוסף למילוי פרטים כלליים אודות ההצעה ומגישי-ות הפרויקט, יש להעלות את הקבצים הבאים ב- PDF ,פונט Arial ,גודל :12 .

1- תקציר הפרויקט עד 100 מילים – יש להגיש בעילום שם יוצר.ת הקולנוע .

2- סינופסיס עד 500 מילים- יש להגיש בעילום שם יוצר.ת הקולנוע .

3- תקציר המחקר אשר עליו מבוססת ההצעה – עד 3 עמודים .

4- הצהרת כוונות עד 500 מילים– יש להגיש בעילום שם יוצר.ת הקולנוע .

5- ניסיון מקצועי של היוצר.ת וניסיון אקדמי של החוקר.ת

6- אנשי מפתח בהפקה – הסכם חתום בין היוצר.ת והחוקר.ת של הפרויקט בו מאורגנים זכויות היוצרים ויחסי העבודה בניהם. .

7- ניתן (רשות) להגיש לינק לצפייה בחומרים / עבודות קודמות. עד 15 דקות, בעילום שם יוצר.ת הקולנוע.

שימו לב – על פי המבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, החל משנת 2019 ,חובת המוסד להעביר לבחינת הלקטורים.ות הצעות בלא ציון שם יוצרי.ות הקולנוע. לפיכך שמות יוצרי.ות הקולנוע לא יועברו ללקטורים.ות ויישמרו במערכת. כמו כן, חומרים מצולמים כגון: עבודות קודמות יוגשו לקרן ללא פרטים מזהים מלבד שם היצירה. אין להכניס בכל מסמכי ההגשה, מלבד בטופס הבקשה ובמסמך הניסיון המקצועי, את שם יוצר.ת הקולנוע המעורב.ת בפרויקט למעט שם החוקר-ת והמחקר עליו מתבססת ההצעה. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לפסול הגשה שתכלול מסמכים עם שמות המגישים.ות כאמור.