20 בפברואר 2024

מה-1/3 עד ה-30/4/24 | קול קורא: הגשה למענקי סיוע להפקת סרטים קצרים לסטודנטים-יות לשנת 2024 | קרן אלי גלפנד 

מה-1/3 עד ה-30/4/24 | קול קורא: נפתח מועד ההגשה למענקי סיוע להפקת סרטים קצרים לסטודנטים.יות לשנת 2024  | קרן אלי גלפנד 

רשאים להגיש את הבקשה למענק: סטודנטים לקולנוע, במאים ובמאיות בלבד, אזרחי ישראל, בני/ות 18 ומעלה, אשר ברשותם עבודת בימוי קודמת, המשקפת את יכולתם. וברצונם להגיש לקרן, תסריט לסרט עלילתי או דקומנטרי קצר עד 30 דקות או סרט אנימציה עד 10 דקות העומד לפני הפקה, או שכבר החלו בהפקתו ובתנאי שהסרט נמצא לפני מיקס.

יש להגיש תסריטים בלבד, לסרטים שלא הוזמנו על ידי מוסד או גוף כלשהו.

ניתן להגיש בקשה אחת בלבד לתמיכה מהקרן. לא ניתן להגיש תסריטים שנדחו בעבר ע”י הקרן.

הבקשה תוגש במייל, בקובץ אחד מרוכז, בפונט קריא בגודל אות – 14, ותכלול את הפרטים הבאים, לפי הסדר הבא:

פרטי המגיש: שם מלא, שנת לידה, כתובת, טלפון, מייל, פירוט עבודות קודמות (ניתן לצרף עבודות קודמות בלינק להצעה). חובה לצרף אישור לימודים מהמוסד בו לומד הסטודנט קולנוע.

תוכן ההצעה:  שם הסרט/ הז’אנר (עלילתי, תעודי, אנימציה), תסריט מלא /סינופסיס/ דף דמויות.

פרטי הפקה: פורמט / שמות בעלי התפקידים הראשיים / תקציב משוער עפ”י סעיפי ההוצאה השונים / פירוט כל מקורות המימון הנוספים. בהצעה דוקומנטארית יש להגיש בנוסף תקציר תחקיר.

את הבקשה למענק ההפקה, הכוללת את כל הפרטים המצוינים באופן ההגשה ולפי הסדר המבוקש, יש לשלוח בקובץ אחד בלבד , למייל: gelfand2024@gmail.com

מועד ההגשה לבקשה למענקי הפקה מהקרן: מתאריך: 1/3/2024  ועד לתאריך 30/4/2024

בקשות שלא יוגשו לפי ההנחיות (בקובץ אחד לכל הבקשה), ובקשות שיגיעו לאחר ה – 30/4/24, לא יתקבלו ולא יוגשו לעיון הלקטורים.

לבירורים נוספים ניתן להתקשר למשרדי הקרן: 03-6295138/9, בימים א’ – ה’ בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד, או לפנות במייל: maya.kenig@gmail.com

תשובות ימסרו לזוכי המענק בלבד, לכל המאוחר עד סוף יוני 2024.