27 ביוני 2024

עד ה-24/7/24 || קול קורא:הגשת בקשות להשקעה בהפקה במסלול המרכזי 2024 | קרן הקולנוע הישראלי

מועד הגשת בקשות להשקעה בהפקה במסלול המרכזי  לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא  המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע

                                                                                                           

תאריך אחרון להגשה: יום רביעי, 24 ביולי 2024.

מידע על מסלולי ההשקעה ניתן למצוא באתר הקרן: www.filmfund.org.il 

או במשרדי הקרן: שדרות יהודית 12, תל אביב, טל’: 03-5628180

>> הגשת הבקשות תעשה באופן מקוון באמצעות כניסה לאזור האישי באתר הקרן.

> האתר ייפתח להגשות המקוונות החל מיום שלישי, 16 ביולי 2024.