9 באוגוסט 2021

קול קורא: מועד תעודה | הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה – ספטמבר 2021

עד 30/9 | הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה מודיעה על מועד הגשה במסלול הפקה לסרטי תעודה: תעודה ארוך, תעודה קופרודוקציות ותעודה קצר

ניתן להגיש סרטים בארבעה מסלולים:
תעודה ארוך (סרטים באורך 50 דק׳ ומעלה) – מסלול הפקה;
תעודה קצר – (סרטים קצרים באורך של 15 – 30 דק׳) – מסלול הפקה והשלמת הפקה;
קופרודקציות – מסלול הפקה.
*ניתן להגיש הצעה לסדרת תעודה רק אם קיימת תמיכה מגוף שידור.

יש לקרוא את נהלי הקרן לפני ההגשה.

מועד אחרון להגשה: 30/09/2021 | מועד משוער לקבלת תשובות: 30/01/2022

לכל הפרטים ולהגשה

לשאלות: info@nfct.org.il