19 במרץ 2020

קול קורא: הפעלת במה לשידורים דיגיטליים לתמיכה באמנים-ות | משרד התרבות והספורט

בעקבות משבר הקורונה, משרד התרבות והספורט יזם ערוץ לסבסודן של במות דיגיטליות, שמהותו ביצועם ושידורם של מופעי תרבות בתחומי התרבות, ביניהם מפגשים עם יוצרי-ות קולנוע

בעקבות הצהרתה של שרת התרבות והספורט ח”כ מירי רגב על הקצאת 8 מיליון₪ לטובת שידורים דיגיטליים של אמנים-ות לרווחת הציבור בימי משבר הקורונה, משרד התרבות והספורט הוציא כעת קול קורא חדש, על מנת להוציא לפועל את התכנית.

אמנים-ות ומשרדי הפקה מוזמנים-ות לשלוח הצעות לתכנים דיגיטליים, שיתועדו וישודרו במגוון ערוצי שידור דיגיטליים ומסחריים. לנוכח משבר הקורונה, פלטפורמה זו נועדה להנגיש תרבות מגוונת בחינם לציבור בכל רחבי הארץ תוך שימת דגש על הפריפריה, כמו גם לתת במה בתשלום לאמנים/ת, ולכל אותם עובדי/ת במה, המלווים אותם בפעילותם השוטפת, כגון: נגנים/ת, אנשי סאונד וכדומה. יוזמה זו של משרד התרבות והספורט תופעל באמצעות חברת פמי פרימיום, שנבחרה במסגרת מכרז תרבות לפריפריה.

להפעלת הבמות מוזמנים להגיש הצעה גופים העומדים בתבחינים הבאים: גוף/ספק תרבות החתומים על הסכם התקשרות שוטף מול תרבות לפריפריה, וגוף בעל ניסיון מוכח בהעלאת 5 אירועי תרבות בחמש השנים האחרונות.

לקול קורא ולכל הפרטים