15 באוגוסט 2023

18/9|| קול קורא: פרסי משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע 2023

עד 18/9 | משרד התרבות והספורט מזמין יוצרים-ות המתגוררים-ות בישראל להגיש מועמדות לפרסים בתחומי אמנות הקולנוע; בקטגוריות: מפעל חיים, עידוד היצירה ויוצרים-ות בראשית דרכם-ן.

משרד התרבות והספורט מכריז בזאת על הגשת מועמדויות לפרסים בתחומי אמנות הקולנוע בקטגוריות מפעל חיים, עידוד היצירה ויוצרות ויוצרים בראשית דרכן/ם לשנת 2023.

הפרסים מוענקים במטרה לבטא את ההוקרה של החברה הישראלית ליוצר-ת הקולנוע וליצירתו-ה, ועל מנת לעודד את העשייה ואת היצירה בתחומי הקולנוע על גווניהם השונים, תוך חתירה לקידום האיכות והמצוינות והכל במטרה לסייע לשגשוג ולהתפתחות הסרט הישראלי.

הפרסים יחולקו בקטגוריות הבאות:

פרס מפעל חיים – נועד ליוצר-ת מגיל 55 ואילך, עבור עשייה אמנותית רצופה של 25 שנה לפחות בתחום הקולנוע בישראל. השנה יוענק פרס אחד ע״ס 40,000 ₪.

פרס לעידוד היצירה בתחומי הקולנוע – זכאים לקבל את הפרס יוצרי-ות קולנוע מגיל 35 ואילך אשר הוכיחו פעילות יצירתית מקצועית רציפה של 10 שנים לפחות בתחומים המפורטים בתקנון. השנה יוענקו עד 3 פרסים בגובה 40,000 ₪ לכל זוכה.

פרס ליוצרים-ות בראשית דרכם – זכאים לקבל את הפרס יוצרי-ות קולנוע בגילאי 27 עד 35 (כולל) אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת של לא יותר מ- 10 שנים מיום סיום הלימודים בתחומים המפורטים בתקנון., השנה יוענקו עד 2 פרסים בגובה 25,000 ₪ לכל זוכה.

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי 18 בספטמבר 2023

*הענקת הפרס מותנית בזמינות תקציבית.

לפרטים נוספים, המדריך למערכת הגשת המועמדות החדשה וכל הקישורים הרלוונטים:

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/cinema_award_2023

הרשמה ראשונית למערכת פרסי משרד התרבות והספורט