5 בספטמבר 2022

קול קורא: חממת קולנוע עלילתי לנשים יוצרות | 2022

עד 17/10 | הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה וקרן הקולנוע הישראלי מכריזות על פתיחת מועד ההגשה למחזור הרביעי של החממה לקולנוע עלילתי לנשים יוצרות 2022, לפיתוח סרטים עלילתיים באורך מלא

לחממה ייבחרו 6–9 פרויקטים של יוצרות המחויבות לתהליך פיתוח אינטנסיבי ומעמיק, שיכלול שילוב של תכנים פרונטליים לצד מקוונים, עבודה מעשית לצד כיתות אמן, ומענק לתחקיר ויזואלי ו/או צילום סצנה.

לפרויקטים יצוותו מנטוריות שיתמקדו בתהליך עריכת התסריט, וכן ליווי מאנשי ונשות מקצוע נוספים לנקודות מבט שונות בתהליך הפיתוח, בדגש על בימוי וחזון ויזואלי. עדיפות תינתן – ליוצרות העובדות על סרט הביכורים שלהן, ליוצרות מהפריפריה החברתית, התרבותית והגיאוגרפית ולפרויקטים המקדמים את היצירה הקולנועית הרב-תרבותית בישראל. ההשתתפות בחממה הינה תמיכה בפיתוח.

מועד אחרון להגשה: 17/10/2022 בשעה 23:59

בכל שאלה, ניתן ליצור קשר עם צוות החממה –

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה: roni@nfct.org.il

קרן הקולנוע הישראלי: dana@filmfund.org.il

לפרטים נוספים